Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ!