Υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας

Κατηγορία: Κρατήσεις

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τίτλος Καταλύματος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΙΟΥ

Αρ. ΜΗ.Τ.Ε.: 1168399

Κατηγορία: 3

Διεύθυνση: Ευρυτανίας, Στερεάς Ελλάδας

Δυναμικότητα : 0 / 12

Ημερομηνία Δήλωσης : 25/07/2020